Unieważniona uchwała w sprawie podziału miasta i gminy

 

      Wojewoda unieważnia uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy. Co jakiś czas w Opocznie powraca sprawa podziału miasta i gminy. Ostatnią próbę zablokował Wojewoda łódzki.

Glosami Radnych opozycyjnych, którzy stanowią większość w Radzie Miasta, przegłosowano uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury, która zmierza do podziału między miastem a gminą oraz do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Projekt ten budził wiele wątpliwości. Zdaniem urzędników występował w nim szereg błędów. W tym samym tonie co urzędnicy z opoczyńskiego magistratu wypowiedział się Wojewoda łódzki, który unieważnił uchwałę opoczyńskich radnych. Jako powód wskazał terminy oraz formę konsultacji społecznych.