Program Wieloletni "Senior +"

 

Środki z Budżetu Państwa dla województwa łódzkiego na funkcjonowanie i tworzenie „Senior +”.

Nie zabrakło na tej liście powiatu opoczyńskiego, aż cztery gminy otrzymały dotacje. Gmina Drzewica, Gmina Białaczów, Gmina Paradyż i Gmina Żarnów mają powody do radości. Środki które otrzymały te cztery gminy są środkami na powstanie domów/ klubów Senior +.

 

      Z uwagi na to, że w Polsce żyje coraz więcej starszych ludzi, a z roku na rok ich grono rośnie, jest coraz większe zainteresowanie zamieszkaniem w domu seniora z prawdziwego zdarzenia.  Już prawie nie spotyka się wielopokoleniowych rodzin, gdzie seniorzy byli traktowani z szacunkiem, zajmowali się wnukami i chętnie słuchano ich opowieści. 67858 miejsc opieki w 257 placówkach  to bilans programu „Senior+” na koniec 2017 r. 4 stycznia 2018 otwarto kolejną placówkę  w Ujeździe, natomiast 1 lutego otworzono w Opocznie klub seniora „ Niezapominajka”. Opoczyński klub seniora skierowany jest do mieszkańców gminy Opoczno. Takie miejsca są nieodzowne. Tworzone głównie w kierunku działania osamotnienia, gdyż ta samotność pogłębia ich dolegliwości. Takie miejsca spotkań, fizjoterapii, aktywności, zajęć plastycznych florystycznych czy nawet szydełkowania dobrze wpływają na osoby starsze.

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015 – 2020 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Polega on na tworzeniu placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

214 nowych placówek otrzyma w tym roku dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+”, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania w edycji 2018 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

                                                           

W ramach edycji 2018 Programu powstanie:

 

w module 1 konkursu - 214 placówek dofinansowanych na łączną kwotę 35 498 203,47 zł, w tym:

  1.       76 Dziennych Domów na kwotę 18 620 389, 84 zł,
  2.       138 Klubów na kwotę 16 877 813, 63 zł.

 

w module 2 konkursu – dofinansowanie otrzymają 224 już istniejące placówki, zapewniające 5756 miejsc, na łączną kwotę 14 870 047,99 zł, w tym:

  1.       154 Dzienne Domy na kwotę 12 713 133,74 zł,
  2.       70 Klubów na kwotę 2 156 914,25 zł.

 

Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.

 

Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę  aż 80 mln złotych. Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.