Spalanie odpadów jest karane!

 

Palenie śmieciami w przydomowych piecach to głupota oraz wykroczenie.

 

Palenie śmieciami może być dla nas bardzo niebezpieczne, a przy tym zatruwa środowisko naturalne.To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zależy jakość powietrza i czystość w okolicy. Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko głupotą, ale również - wykroczeniemMieszkańcy palący śmieciami nie tylko trują samych siebie ale i sąsiadów muszą liczyć się z karami jakie ich czekają za taki czyn.

 Spalanie odpadów jest wykroczeniem niezależnie od tego, czy są one spalane w kominku, czy też gdzieś na zewnątrz.

 W obecnym roku grzewczym urzędnicy wraz ze Strażą Miejską podjęli 23 interwencje, sprawdzając czym palą mieszkańcy. W 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Pamiętajmy jednak że śmierdzący, podejrzany dym z komina nie zawsze musi oznaczać, że sąsiad pali śmieciami. Może np. używać legalnego paliwa, tyle że bardzo słabej jakości. Jeśli jednak właściciel domu dorzuca do kominka odpady - sytuacja wygląda inaczej. Tu powinna wkroczyć Straż Miejska. Interwencje są podejmowane zarówno po zgłoszeniach mieszkańców, jak i z inicjatywy strażników. Chociaż zdecydowana większość z nich - głównie te dotyczące spalania odpadów w paleniskach domowych - są podejmowane ze zgłoszeń. Jeżeli takie zgłoszenie wpłynie, w każdym przypadku patrol straży miejskiej zostaje skierowany na miejsce, które wskaże zgłaszający.  Funkcjonariusze mają upoważnienie do wejścia na teren posesji, niezależnie od tego, czy mają na to zgodę właściciela, czy nie. W trakcie takiego wejścia mogą dokonywać kontroli  W zależności od ustaleń strażnicy podejmują dalsze czynności. Palenie śmieciami, np. w kominku, może skończyć się na pouczeniu. Może też być nałożony na daną osobę mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Straż miejska może też skierować wniosek do sądu o ukaranie. Cały czas trwają kontrole pieców które przeprowadza Straż Miejska razem z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Działalność kontrolujących nie polega tylko na nakładaniu kar ale również na uświadamianiu mieszkańców o zagrożeniach które wynikają z palenia w piecach odpadami. Straż Miejska wraz z urzędnikami przeprowadziła akcję informacyjną noszącą nazwę „ Segregacja odpadów komunalnych oraz szkodliwość spalania tych odpadów w przydomowych kotłowniach”. W akcji wzięło udział 3660 uczniów. Coraz częściej zauważamy, że w różne akcje, na temat palenia odpadami czy czystego środowiska czynnie włączają się szkoły, przedszkola czy różnego rodzaju instytucje edukacyjne, które niewątpliwie wkładają dużo zaangażowania i energii w uświadamianie dzieci i młodzieży.