14 lutego 2018 roku - spotkanie dla rolników

 

Uwaga! Spotkanie dla rolników.

14 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 odbędzie się  szkolenie dla rolników pt.  „Wyzwania współczesnego rolnictwa”, zorganizowane przez  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Spotkanie patronatem objął Robert Telus Poseł na Sejm RP – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie szkolenia omówione będą kwestie takie jak bieżąca sytuacja w rolnictwie, afrykański pomór świń ( ASF) – zagrożenia wynikające z rozpowszechnienia się wirusa ASF, oraz największe bariery w zwalczaniu pomoru świń . Rolnicy również zapoznają się z zasadami wypełniania wniosków o przyznaniem płatności za pomocą  eWniosekPlus. W czasie szkolenia przedstawione będą działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ubezpieczenia społeczne w rolnictwie oraz plan wykonania odstrzału dzików w związku z ASF.

Organizatorzy serdecznie zapraszają rolników oraz wszystkich zainteresowanych.