Opoczno - powiększenie podstrefy ekonomicznej o tereny w Januszewicach

 

      Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa Opoczno została rozszerzona o tereny w Januszewicach o powierzchni 45,63 ha. Daje to możliwość pozyskania nowych inwestorów, tym samym powstania nowych miejsc pracy, a tym samym wzbogacą cały region opoczyński.

Włączenie gruntów do ŁSSE to ogromne wydarzenie dla miasta, gminy czy powiatu a nawet kraju. Cała ŁSSE zajmuje powierzchnie 1339 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim.

Teren opoczyński to kolejny bardzo dobry teren inwestycyjny w ofercie ŁSSE. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12 oraz drogi w kierunku przystanku Opoczno - Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej.

Powiększenie granic administracyjnych miasta porządkuje istniejącą już od lat sytuację, w której obręb wiejski Januszewice stanowią całość z miastem.