Białaczów - rozbudowa oczyszczalni ścieków dobiega końca

 

      Projekt polegający na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Białaczowie dobiega końca. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2018 roku. Jest to największa inwestycja, jaką realizuje gmina w 2017 roku.

Na wykonanie tych prac gmina Białaczów uzyskała  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt inwestycji to 3.259.834.00 zł. Jest to kolejny etap porządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Białaczów. Celem rozbudowy jest zapewnienie takiej przepustowości oczyszczalni aby była gotowa na przyjęcie ścieków dopływających nowo wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Ma to przyczynić się do poszerzenia liczby gospodarstw domowych korzystających z systemu oczyszczania ścieków w gminie Białaczów oraz oraz do zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.