Rozbudowa Zakładu Usług Taborowych "REMTRAK" Sp. z o. o. w Idzikowicach

 

   Firma REMTRAK istnieje od 2000 roku i specjalizuje się w wysokiej jakości naprawach pasażerskiego taboru kolejowego.

W grudniu minionego roku zakończył się II etap rozbudowy zaplecza technicznego w oddziale spółki w Idzikowicach, efektem tego rozbudowano istniejącą halę napraw oraz przebudowano istniejący układ taborowy. Zakończony projekt zwiększy liczbę wykonywanych napraw z 210 do 260 rocznie, ale również zwiększy liczbę pracowników, gdyż zatrudnienie znajdzie tam następne 70 osób.

Inwestycja kosztowała 9 mln złotych dzięki temu została podniesiona jakość prowadzonych napraw pojazdów kolejowych. Całokształt przyczynia się do misji i wizji spółki jaką jest uzyskanie statusu nowoczesnego zakładu wykonującego naprawy i modernizacje taboru szynowego dla sektora przewozów pasażerskich, oferujących kompleksowe usługi, zapewniającego wysoki, stabilny potencjał działalności oraz atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i kooperatorów. 

Już w Tym roku ZUT REMTRAK planuje rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji zasobu technicznego w Idzikowicach. Warto podkreślić, iż jest to wielka szansa dla regionu nie tylko pod względem polepszenia bezpieczeństwa, ale również warunków wykonywanej pracy. Inwestycja ta przyczyni się również do powstania kolejnych miejsc pracy i skutkować będzie wystąpieniem nowych korzyści dla społeczeństwa lokalnego.

Finalnie po zakończeniu wszystkich etapów modernizacji REMTRAK zatrudniał będzie powyżej 800 osób.