2021.05.08 - Obchody Dnia Zwycięstwa - 76 rocznicy zakończenia II wojny światowej - relacja wideo