Opoczno Południe - 3 rocznica otwarcia przystanku

 

Przystanek kolejowy Opoczno Południe otwarto przed trzema laty. Trzystumetrowy peron umożliwił poprawę dostępności komunikacyjnej miasta. Obecnie stacja Opoczno Południe zapewnia nie tylko dobre połączenia krajowe, ale również międzynarodowe - można z niej bezpośrednio dojechać do Pragi i Wiednia. Wygodniejszą obsługę podróżnych zapewni nowy, drugi peron. Pracenad nim właśnie się rozpoczęły, natomiast  jego brak jak do tej pory ograniczał sprawne funkcjonowanie przystanku, szczególnie na linii dużych prędkości, jaką ma się stać Centralna Magistrala Kolejowa.

Jak czytamy w specyfikacji, mają się tu zatrzymywać składy wielko pojemne, dlatego peron będzie miał aż 300 metrów długości. Obecna infrastruktura (most masywny) zostanie przebudowana na funkcjonalne przejście dla pieszych. Przewidziano też roboty w branży sterowania ruchem, teletechnicznej i w zakresie sieci trakcyjnej.

Przy tak dużym zakresie prac PKP PLK szacuje, że koszt inwestycji zamknie się kwotą 88 milionów złotych. Na jej realizację wraz z projektowaniem wykonawca będzie miał czas do końca listopada 2019 roku. Otwarcia przystanku spodziewamy się na początku rozkładu jazdy 2019/2020.

Peron powstaje z inicjatywy oraz po odbyciu wielu spotkań przez Posła ziemi opoczyńskiej Roberta Telusa, przy wsparciu radnych Prawo i Sprawiedliwość całego samorządu opoczyńskiego. Projekt wpisuje się w rządowy plan realizacji inwestycji kolejowych, które przeżywają obecnie prawdziwy renesans.