Ogólnopolski Dzień Sołtysa

 

W dniu 11 marca odbył się Ogólnopolski Dzień Sołtysa, który jest corocznym świętem obchodzonym na terenie kraju. Sołtysi pełnią niezwykle ważną rolę w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego. Zatem Sołtysom należy się ogromny szacunek i uznanie za pracę jaką wykonują dla swojego regionu.

Spotkanie z sołtysami rozpoczęło się od Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika. A uczestniczyło w niej ponad 1500 osób.

W tym roku dzień sołtysa odbył się w Przysusze, a w spotkaniu uczestniczył Prezes Rady Ministrów - Premier Mateusz Morawiecki, który mówił o rozwoju gospodarstw. „Tak dłużej nie może być. Dla nas nie ma Polski A albo Polski B. Dla nas jest Polska od A do Z. Rozwój musi dotyczyć wszystkich obszarów” - powiedział premier w dniu sołtysa odnosząc się tym samym do tego,  że rząd nie zgodzi się na żadne zmiany, które pogarszałyby sytuację wsi. „Jeśli miałbym tak pokrótce scharakteryzować to, co nie domagało w poprzednich 25 latach w Polsce, to myślę, że ogromna większość z państwa się zgodzi, że było to traktowanie obszarów wiejskich, rolnika, chłopa po macoszemu." W takim oto tonie wypowiadał się Prezes Rady Ministrów.

W dniu sołtysa nie mogło zabraknąć Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który wypowiadał się w podobnym tonie co Premier. „Sądzę, że do końca pierwszego półrocza na mój wniosek rząd przyjmie "Pakt dla obszarów wiejskich", który obejmie wszystkie instrumenty, które w Polsce są stosowane i będą stosowane, jeśli chodzi o rozwój polskiej wsi. Po kilku latach powiemy, że zrobiliśmy wielki krok naprzód” - powiedział Minister Jurgiel.

Całe spotkanie poprowadził Poseł na Sejm RP Robert Telus wraz z przewodniczącą powiatu opoczyńskiego Marią Barbara Chomicz.

W trakcie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze premier Morawiecki wraz z Ministrem  Krzysztofem Jurgielem wręczyli sołtysom odznaki "Zasłużony dla rolnictwa".

Z powiatu Opoczyńskiego zostali wyróżnieni:

- Jadwiga Pawłowska

- Elżbieta Filipowska

- Henryk Twardowski

- Szczepan Michałowski

- Krzysztof Jędrzejczyk

- Jan Grzywacz

- Edyta Tomasik

- Barbara Tomczyk

- Henryk Rafalski

- Łukasz Sobolewski

Są to postacie, które służą swoją osobą i pomysłami dla rozwoju lokalnych społeczności, dbają o swoją małą ojczyznę,  pełnia lub pełniły funkcje sołtysa oraz przyczyniły się do lepszego i sprawniejszego funkcjonowania całego regionu opoczyńskiego.