List intencyjny w sprawie elektryfikacji linii kolejowej 25

 

W Minioną środę w Opocznie na przystanku kolejowym Opoczno południe marszałkowie województw łódzkiego i świętokrzyskiego podpisali list intencyjny w sprawie współpracy.

głównym celem podpisanego listu intencyjnego jest zabieganie o elektryfikację linii kolejowej 25.

To bardzo ważne  wydarzenie dla Opoczna stawiające przed koleją dobre perspektywy. Chodzi bowiem o projekt stworzenia połączenia kolejowego z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce na dworcu kolejowym Opoczno Południe. Podpisy na dokumencie złożyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień wraz z wicemarszałkiem Arturem Bagieńskim.
W spotkaniu uczestniczyli również między innymi przedstawiciele opoczyńskiego magistratu: Rafał Kądziela-burmistrz Opoczna i Zbigniew Sobczyk- zastępca burmistrza.

Na spotkaniu zabrakło obecności władz powiatu opoczyńskiego oraz Ziemi Odrowążów inaczej mówiąc stowarzyszenia łączącego powiaty konecki, opoczyński, przysuski oraz szydłowiecki dla których temat elektryfikacji jest bardzo ważna inwestycją, która ma na celu rozwój lokalnego kolejnictwa i sprawniejsze poruszanie się pomiędzy powiatami.

Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, wypowiedział głośne podziękowania dla byłego burmistrza Jana Wieruszewskiego, który zapoczątkował  jego zdaniem całą procedurę jeszcze jako pełniący funkcję włodarza miasta Opoczna.

Niestety jest to tylko list intencyjny, który nie zawiera żadnych konkretnych postanowień, a jedynie zabiega o przedłużenie tej inwestycji oraz o kolejowe połączenia linii 25 z Centralną Magistralą Kolejową, oraz  jak domyśla się redakcja wyborczą obietnicą, i przedstawieniem przez Pana Artura Bagieńskiego kandydatury Jana Wieruszewskiego na Burmistrza Opoczna z ramienia PSL.