XV edycja Konkursu Diecezjalnego Pieśni i Poezji Patriotycznej

 

      Przed nami wielkie muzyczne i patriotyczne wydarzenie. Startuje XV edycja Konkursu Diecezjalnego Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Wydarzenie to odbędzie się 9 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Opocznie przy ulicy Biernackiego 4. Organizatorem imprezy w naszym regionie jest Fundacja „ Dar dla Potrzebujących”, Biuro Poselskie Posła na Sejm Roberta Telusa, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawców placówek oświatowo - wychowawczych oraz grup parafialnych, skutecznie zaszczepia w sercach młodego pokolenia miłość i szacunek do własnego narodu, historii, tradycji.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodego pokolenia Polaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz miłości do ojczyzny.