Harcerze dumni ze swej ulicy - Dzień Myśli Braterskiej

 

      Dnia 22 lutego każdego roku obchodzone są urodziny założyciela skautingu Sir. Roberta Baden-Powella. Święto to, zwane dniem przyjaźni czy też dniem myśli braterskiej, obfituje w wiele wydarzeń upamiętniających tą datę. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często na cel charytatywny.

W Opocznie Dzień Myśli Braterskiej odbył się w niezwykle ważnym miejscu, przy ulicy zwanej ich imieniem. Pod koniec roku radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu nazwy „Harcerzy” ulicy biegnącej wzdłuż wschodniej strony osiedla kolejowego (ulicy Skłodowskiej wzdłuż ulicy Granicznej). Właśnie w sobotę przy swojej ulicy harcerze z opoczyńskiego hufca zorganizowali świeto Dnia Myśli Braterskiej, zapoczątkowane uroczystym apelem. W tym dniu odbył się bieg terenowy oraz przemarsz. Święto zakończyła obrzędowa wieczornica.

Agnieszka Wosek, komendantka hufca podkreśliła, że dla harcerzy opoczyńskich decyzja rady jest bardzo ważna, oraz ze czują dużą satysfakcję i radość z tego, że ulica ta będzie przywoływać nie tylko wcześniejsze pokolenia harcerzy ale także obecne, przed którymi stoją nowe wyzwania.

W sobotnich uroczystościach wzięli również udział:  Zbigniew Sobczyk - wiceburmistrz, radny Ryszard Starus oraz przewodnicząca powiatu Maria Barbara Chomicz.