Nieudana próba odwołania Przewodniczącego Rady Miasta

 

Nieudana próba Radnych opozycyjnych odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Wiesława Wołkiewicza!

 

We wtorek, 27 lutego 2018 r., w Miejskim Domu Kultury odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Opocznie. Na wniosek 10 radnych Rady Miejskiej została zwołana sesja nadzwyczajna, która miała na celu odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Wołkiewicza, część radnych domniemywała naruszenie prawa przez Przewodniczącego Rady.

Uzasadnienie wniosku o odwołanie przewodniczącego, przeczytał podczas nadzwyczajnej sesji Grzegorz Wołąkiewicz, jeden z wnioskodawców. Radny Rady Miasta Tomasz Kopera zgłosił się zatem z wnioskiem  do osób które podpisały się pod odwołaniem przewodniczącego Wiesława Wołkiewicza o wskazanie pisma o zawiadomieniu popełnienia przestępstwa do odpowiedniego organu ścigania jakim jest prokuratura lub policja. Wskazanie to było by zasadne gdyż, radni Rady Miasta nie są organem odpowiedzialnym do tego ażeby rozpatrywać przed przewodniczącego naruszenie prawa, od tego mamy tzw. „ścigaczy” jakimi są policja i prokuratura. W dniu 28.12.2017r. na sesji Rady Miejskiej w Opocznie, Radni wnioskodawcy zarzucili Wiesławowi Wołkiewiczowi, że nie umieścił w porządku obrad sesji Uchwały w sprawie „przystąpienia do procedury podziału Gminy Opoczno na gminę miejską i wiejską oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami”. Wieslaw Wołkiewicz odpiera zarzuty i przedstawia dokumenty w których powyższa uchwała na wniosek Radnych w dniu 28.12.2017r. została umieszczona w porządku obrad sesji Rady.

Zarzucono mu również niezamieszczenie w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 19.01.2018r. wniosku o sprostowanie błędu pisarskiego z projektem uchwały zmieniającej.
W dniu 11.01.2017r. zostało podpisane zaproszenie na sesję Rady Miejskiej.
W tym samym dniu przekazano Panu Przewodniczącemu wniosek wraz z projektem uchwały. Uchwała ta nie została ujęta w zaproszeniu na sesję. Radni wnioskodawcy w dniu sesji mieli możliwość zgłoszenia wniosku, który w tym samym dniu mógłby być rozpatrzony.

Kolejnym zarzutem było również niepoinformowanie  radnych o nadesłanym w dniu 19.01.2017r. zawiadomieniu Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania nadzorczego. Zawiadomienie wpłynęło do Biura Rady 22.01.2017r. i w tym dniu Wiesław Wołkiewicz się z nim zapoznał. W zawiadomieniu zakreślono termin 25.01.2017r. na ustosunkowanie się do podnoszonych zastrzeżeń. W dniu 24.01.2018r., za pomocą platformy EPUAP została wysłana odpowiedź na zawiadomienie podpisana przez Burmistrza.

23.01.2018r. Uchwała o przystąpieniu do procedury podziału Gminy została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym województwa łódzkiego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przekazano Radnym w materiałach na komisji lutowej w dniu 09.02.2017r. W tym dniu do Urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w sprawie przystąpienia do procedury podziału Gminy. Rozstrzygnięcie to przekazano Radnym podczas komisji w dniach 12- 16.02.2018r.

Przewodniczący Wołkiewicz zabrał głos przed samym głosowaniem w którym powiedział, że nigdy nie czuł się kimś wielkim zajmując miejsce przewodniczącego a zwyczajnie po ludzku jest mu przykro, gdyż zarzuty są zupełnie bezzasadne.

 Do odwołania nie doszło ze względu na brak kworum, czyli bezwzględnej większości jaka dawało 11 głosów. Głosowanie było tajne. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 10 głosowało za odwołaniem przewodniczącego Wołkiewicza, 9 radnych przeciw, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Tym samym Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Wołkiewicz pozostał na swoim stanowisku. Dziękuję za poparcie, najwidoczniej jestem tu jeszcze potrzebny powiedział Wiesław Wołkiewicz zaraz po głosowaniu. Z zarzutami się nie zgadzam i uważam je za nieuzasadnione. Staram się być przewodniczącym wszystkich radnych i myślę, że sprawuję tę funkcję uczciwie. Tak mi się wydaje - dodał przewodniczący.   W sprawie zabrał głos również Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, który wyraźnie zaznaczył, że Wiesław Wołkiewicz sprawuje swą funkcję bardzo dobrze i rzetelnie, oddaje się w pełni swojej pracy a zaangażowaniem przyczynia się dla dobra całej gminy.

Z uwagi na rok wyborczy, zapewne to nie ostatnia próba odwołania i nagonki na przewodniczącego oraz radnych rządzących.