Podsumowanie 2017 roku w PSP w Opocznie

 

We wtorek, 30 stycznia 2018 r. w siedzibie KP PSP w Opocznie odbyła się uroczystość  podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie za 2017 rok.

W spotkaniu uczestniczyli  m. in.  Robert Telus - poseł na Sejm RP, Józef Róg - starosta opoczyński, Anna Zięba - wiceburmistrz Opoczna, a także st. bryg. Jarosław Wlazłowski, łódzki komendant wojewódzki PSP oraz przedstawiciele instytucji  z powiatu opoczyńskiego.

Wszystkich przybyłych na tą uroczystość gości przywitał bryg. Józef Pacan - komendant powiatowy PSP w Opocznie, zaś dowódcą uroczystości był mł. kpt. Dariusz Kszczot. Całość prowadził bryg. Andrzej Śpiewak - naczelnik Wydziału Operacyjnego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań zrealizowane w ubiegłym roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Jednym z kluczowych punktów tej uroczystości było oddanie w ręce strażaków nowego średniego samochodu ratowniczo  – gaśniczego MAN TGM 18.340 z 2017 roku, zakupionego przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi. Koszt nabycia takiego specjalistycznego samochodu wyniósł 1 013 520 zł.

Projekt zrealizowano przy współudziale środków pieniężnych: Komendy Wojewódzkiej PSP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚ i GW w Łodzi.

Przekazania kluczyków i decyzji strażakom z KP PSP w Opocznie dokonali: łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi  oraz poseł Robert  Telus, zaś poświęcenia dokonał ks. Leszek Sokół, który jest kapelanem powiatowym strażaków.

Podczas rocznej odprawy dokonano ponownego włączenia OSP Skórkowice do KSRG, a po odczytaniu decyzji  nastąpiło jej przekazanie na ręce strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach oraz dla wójta gminy Żarnów - Krzysztofa Nawrockiego.

Odczytano również decyzje personalną o powierzeniu obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opocznie bryg. mgr inż. Andrzejowi Śpiewakowi, który do tej pory pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Roczna Odprawa to również okazja do licznych podziękowań i gratulacji pod adresem kierownictwa KP PSP w Opocznie, ale również Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opoczyńskiego, które w swą służbę wkładają zaangażowanie i profesjonalizm.