Kusoki Opoczyńskie 2018

 

W pierwsza sobotę lutego, jak co roku, w Domu Ludowym w Kraśnicy odbyły się tradycyjne Opoczyńskie ostatki, które są ukoronowaniem karnawału.

Blisko 300 pań z 27 kół gospodyń wiejskich wzięło udział w Kusokach opoczyńskich i tym właśnie wydarzeniem podsumowano pracowity rok działalności w zakresie kultury ludowej gminy Opoczno.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.  Przybyło na nią 400 zaproszonych gości, samorządowców, przedstawicieli firm czy instytucji, nie mogło zabraknąć również posła Roberta Telusa, burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli, Marka Mazura przewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego oraz wicemarszałka Artura Bagińskiego. Coroczne Kusoki wraz z kołami gospodyń  wiejskich  organizuje MDK Opoczno, dlatego przywitanie gości należało do Andrzeja Śliwki - Dyrektora MDK Opoczno.

Imprezę rozpoczęto od podsumowania ubiegłorocznej pracy w dziedzinie, jaką jest niewątpliwie opoczyńska kultura ludowa oraz zapoznania zaproszonych gości ze zwyczajami związanymi z tradycyjnymi ostatkami, jakie odbywają się na ziemi opoczyńskiej.

W części artystycznej można było usłyszeć  Weronikę  Gruszecką, Marcina Lorenca, kapelę z Dzielnej oraz Wojciecha Ptaszka i Radosława Stępnia. O to by wszyscy dobrze się bawili zadbały „Sitowianki”, „Bukowianki”, „ Kraśniczanki” i „Wolowianki”.  Muzyki ludowej można było słuchać przez cały wieczór. Barszcz, pierogi i bomby królowały na stołach, a do tańca przygrywał zespół dancingowy.