Informacje Straży Pożarnej za okres od 18.07.2022 roku do 24.07.2022 roku

 

W okresie od 18 lipca 2022 roku  do 24 lipca 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Opocznie interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

18.07.2022 roku:

 • W miejscowości Werówka gm. Drzewica doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy PSP oraz OSP Drzewica. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca C.O., ugaszeniu palących się sadzy przy użyciu proszku gaśniczego oraz szczotki kominiarskiej, przewietrzeniu pomieszczeń oraz wykonaniu pomiarów miernikiem wielogazowym.

20.07.2022 roku:

 • Zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru poszycia lasu w miejscowości Feliksów gm. Paradyż. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się poszycie leśne oraz gaszeniu przy pomocy tłumic. Spaleniu uległo około 5 arów poszycia leśnego.
 • Trzy zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru suchej trawy na nasypie kolejowym w miejscowości Idzikowice gm. Drzewica. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się trawy, gaszeniu przy użyciu tłumic. Spaleniu uległo około 2 arów suchych traw na nasypie kolejowym.
 • Zastęp PSP zadysponowany został do plamy substancji ropopochodnej na DW 726 w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji i sorpcji plamy substancji ropopochodnej.
 • Dwa zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru suchej trawy na nasypie kolejowym w miejscowości Wólka Kuligowska gm. Poświętne. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się trawy, gaszeniu przy użyciu tłumic. Spaleniu uległo około 4 arów suchych traw na nasypie kolejowym.
 • Zastęp PSP oraz cztery zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru kombajnu zbożowego w miejscowości Parczów gm. Białaczów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody do komory silnika i ugaszeniu pożaru.
 • Zastęp PSP zadysponowany został do pomocy ZRM w zniesieniu poszkodowanego mężczyzny do karetki (osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego) w miejscowości Opoczno ul. Głogowa.

22.07.2022 roku:

 • Dwa zastępy PSP oraz OSP Wąglany zadysponowane zostały do nadłamanych konarów drzewa nad budynkiem mieszkalnym w miejscowości Wąglany gm. Białaczów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu nadłamanych konarów drzewa zwisających nad budynkiem mieszkalnym.
 • Dwa zastępy PSP oraz dwa zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru lokomotywy w miejscowości Drzewica. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu napięcia w sieci trakcyjnej przez zarządcę, działaniach gaśniczych przy pomocy gaśnic proszkowych i śniegowych oraz podaniu jednego prądu piany sprężonej suchej CAFS, sprawdzeniu lokomotywy pod kątem wystąpienia zarzewi ognia.

23.07.2022 roku:

 • Dwa zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru poszycia lasu w miejscowości Wójcin gm. Paradyż. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się poszycie leśne oraz gaszeniu przy pomocy tłumic. Spaleniu uległo około 3 arów poszycia leśnego.
 • Zastęp PSP zadysponowany został do usunięcia konarów drzewa na drodze gminnej w miejscowości Gawrony gm. Sławno. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu konarów drzewa z jezdni.
 • Zastęp OSP Kamień zadysponowany został do usunięcia konarów drzewa z jezdni w miejscowości Antoniówka gm. Sławno. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu konarów drzewa z jezdni.
 • Zastęp OSP Skórkowice zadysponowany został do zabezpieczenia zerwanej linii energetycznej średniego napięcia do czasu przybycia Pogotowia Energetycznego w miejscowości Klew gm. Żarnów.
 • Dwa zastępy PSP oraz trzy zastępy OSP zadysponowane zostały do pożaru budynku mieszkalnego (pustostan) w miejscowości Miedzna Drewniana gm. Białaczów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów wody i ugaszeniu pożaru. Przeszukano pogorzelisko pod kątem obecności osób poszkodowanych oraz wykonano prace rozbiórkowe konstrukcji budynku.

 

Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w minionym tygodniu dysponowane były do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych m.in. w miejscowościach: Żarnów, Opoczno ul. Piotrkowska, Mroczków Gościnny gm. Opoczno.