2022.05.08 - Obchody Dnia Zwycięstwa - 77 rocznicy zakończenia II wojny światowej - relacja wideo