Informacje Straży Pożarnej za okres od 24.08.2020 roku do 30.08.2020 roku

 

W okresie od 24 sierpnia 2020 roku  do 30 sierpnia 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

24.08.2020 roku:

 • Usuwały nadłamany konar drzewa w m. Wąglany.

25.08.2020 roku:

 • Prowadziły działania przy wypadku drogowym w m. Anielin, gdzie poszkodowanych było 5 osób.
 • Usuwały gniazda os w m. Radzice Małe oraz Sylwerynów.

26.08.2020 roku:

 • W m. Feliksów zabezpieczały niewybuch znajdujący się na polu.

27.08.2020 roku:

 • Uprzątnięcie jezdni w m. Paradyż.
 • Gasiły pożar na nieużytkach rolnych w m. Grabowa oraz pożar drewna w m. Honoratów.
 • W m. Drzewica ze wzglądu na fakt braku dostępności karetki w danym momencie prowadziły działania polegające na udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej osobie nieprzytomnej.
 • Usuwały powalone drzewa na drogach w m. Kunice, Daleszewice, Małe Końskie, Wygnanów, Owadów, Międzybórz oraz Zajączków.

28.08.2020 roku:

 • Usuwano gniazdo os w m. Opoczno, Brzustowiec.
 • W m. Opoczno prowadzono działania przy zadymieniu w Galerii Inspiro oraz przy pożarze śmietnika obok Galerii Inspiro.
 • Usuwano drzewa powalone na domu w m. Julianów oraz Zakościele.
 • Usuwano skutki kolizji w m. Krasik na DK 74.

29.08.2020 roku:

 • W związku z intensywnymi burzami usuwano drzewa z jezdni linii energetycznych oraz dachów w m. Świeciechów, Opoczno, Dabrówka, Bukowiec Opoczyński, Parczów, Dzielna, Skronina, Stużno, Białaczów, Wąglany, Sobawiny, Parczówek, Zakościele oraz prowadzono działania przy zerwanych dachach w m. Opoczno, Zachorzów, Wąglany, Międzybórz, Sobawiny, Januszewice.
 • W m. Dęborzeczka zastęp PSP pomagał ZRM w transporcie osoby chorej.
 • W m. Zameczek prowadzono działania przy przewróconej przyczepie na jezdni.
 • Usuwano gniazda owadów błonkoskrzydłych w m. Drzewica, Janów Karwicki, Marcinków, Chełsty, Ostrów, Parczów, Gawrony, Kamień, Stanisławów.

30.08.2020 roku:

 • W m. Prucheńsko Duże gaszono pożar obory.
 • W m Malenie gaszono pożar stodoły.
 • Usuwano gniazda szerszeni w m. Gawrony, Wola Załężna.
 • Usuwano drzewo z jezdni w m. Wygnanów.