Informacje Straży Pożarnej za okres od 08.06.2020 roku do 14.06.2020 roku

 

W okresie od 08 czerwca 2020 roku  do 14 czerwca 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

08.06.2020 roku:

 • Zastęp PSP oraz zastęp OSP Paradyż zadysponowano do  miejscowości  Sylwerynów.  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy  Zespołowi Ratownictwa Medycznego w ułożeniu osoby poszkodowanej na noszach oraz w transporcie do karetki.
 • Dwa zastępy PSP, zastęp OSP Skórkowice oraz zastęp OSP Żarnów zadysponowano do miejscowości Myślibórz, gdzie mężczyzna pod wpływem alkoholu odkręcił butlę gazową. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu pomiarów miernikiem wielogazowym. Po zlokalizowaniu butli i sprawdzeniu dokręcenia zaworu wyniesiono ją na zewnątrz. Powtórnie dokonano pomiarów czujnikiem wielogazowym.
 • Zastęp PSP zadysponowano do poszkodowanego po ataku padaczki na zamkniętym boisku szkolnym w miejscowości Opoczno. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz otworzeniu bramy poprzez rozcięcie kłódki za pomocą podręcznego sprzętu burzącego.

 

11.06.2020 roku:

 • Zastęp PSP, zastęp OSP Brzustowiec oraz zastęp OSP Drzewica zadysponowano do wypadku samochodowego w miejscowości Brzustowiec. Samochód ciężarowy Renault najechał na tył samochodu ciężarowego Volvo, który znajdował się w rowie.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia w jednym z samochodów zastano mężczyznę przytomnego z zakleszczoną nogą. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu za pomocą narzędzi hydraulicznych, wydobyciu i udzieleniu KPP osobie poszkodowanej oraz zneutralizowaniu plamy substancji ropopochodnej na jezdni.
 • Dwa zastępy PSP usuwały gniazdo pszczół, które znajdowało się w przewodzie wentylacyjnym budynku mieszkalnego w miejscowości Idzikowice.
 • Zastęp PSP, zastęp OSP Skórkowice oraz zastęp OSP Żarnów zadysponowano do pożaru traw na nieużytkach rolnych oraz poszycia lasu w miejscowości Żarnów. Działania polegały na użyciu tłumic oraz podaniu prądów wody na palące się poszycie leśne i trawy.

 

12.06.2020 roku:

 • Zastęp OSP Mniszków usuwał gniazdo szerszeni pod zadaszeniem budynku gospodarczego na wysokości około 7 metrów w miejscowości Radonia.
 • Zastęp PSP oraz zastęp OSP Paradyż usuwały gniazdo owadów, które znajdowało się w przewodzie wentylacyjnym  budynku mieszkalnego w miejscowości Krasik.
 • Zastęp OSP Skórkowice usuwało gniazdo owadów, które znajdowało się na drzewie w miejscowości Skórkowice.
 • Zastęp OSP Sławno usuwało gniazdo os, które znajdowało się w parterowym budynku letniskowym w miejscowości Unewel.
 • Zastęp OSP Wąglany usuwało gniazdo szerszeni, które znajdowało się w dwóch myśliwskich ambonach w miejscowości Białaczów.

 

13.06.2020 roku:

 • Zastęp OSP Petrykozy zadysponowano dwukrotnie do pomocy policji w miejscowości Białaczów. Działania polegały na otworzeniu drzwi wejściowych do budynku za pomocą podręcznego sprzętu burzącego oraz  udostępnieniu Policji aparatów ochrony dróg oddechowych i wentylatora oddymiającego w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowych dotyczących zmarłej osoby.
 • Zastęp OSP Skórkowice usuwało gniazdo pszczół, które znajdowało się na ścianie zewnętrznej budynku mieszkalnego na wysokości około 3m w miejscowości Poręba.