Akcja „CZYSTY ŻŁOBEK”

 

Akcja „CZYSTY ŻŁOBEK”

 

     W związku z realizacją działań w zakresie wsparcia Wojewody Łódzkiego związanego z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, w celu umożliwienia bezpiecznego powrotu dzieciom i uczniom do szkół, żłobków i przedszkoli, na terenie województwa łódzkiego prowadzona jest akcja pn. „CZYSTY ŻŁOBEK”.

Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa   łódzkiego,   zostały  włączone  w  proces  dystrybucji  i przekazywania środków dezynfekujących placówkom oświatowym na terenach administracyjnych podległych poszczególnym Komendom Powiatowym PSP.

W ramach przeprowadzonych dwóch akcji na terenie powiatu opoczyńskiego Komenda Powiatowa PSP w Opocznie, przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych przekazała dla 77 placówek oświatowych, łącznie 3850 litrów płynów do dezynfekcji (50 litrów dla każdej placówki) o szacunkowej wartości 100 tys. zł.