Informacje Straży Pożarnej za okres od 15.07.2019 roku do 21.07.2019 roku

 

W okresie od 16 lipca 2019 roku  do 21 lipca 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

16.07.2019 roku:

 • Zastęp OSP Kamień zadysponowano do usunięcia gniazda szerszeni z budynku gospodarczego w m. Grudzeń Kol.  Gm. Sławno.
 • Zastęp PSP zadysponowano do wypompowania wody z piwnic budynku mieszkalnego w Opocznie ul. L. Waryńskiego.

 

17.07.2019 roku:

 • Zastęp PSP zadysponowano do wypompowania wody z piwnic budynku mieszkalnego w Opocznie ul. L. Waryńskiego.

 

18.07.2019 roku:

 • Jeden zastęp PSP zadysponowano do usunięcia gniazda os z budynku gospodarczego w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno.
 • Dwa zastępy PSP zadysponowano do ptaka, który zaczepił nogą o rynnę jednego z budynków na pl. Kościuszki w Opocznie, w wyniku czego nie mógł odlecieć.
 • Zastęp OSP Dzielna zadysponowano do usunięcia gniazda os znajdującego się w ziemi na jednej z posesji w miejscowości Dzielna.

 

19.07.2019 roku:

 • Jeden zastęp PSP, dwa zastępy OSP Żarnów, zastęp OSP Skórkowice i zastęp OSP Topolice zostały zadysponowane do pożaru rżyska i słomy na polu w miejscowości Nadole, gm. Żarnów. Spaleniu uległo ok. 2 ha rżyska i słomy po kombajnie.
 • Zastęp OSP Drzewica zadysponowano do usunięcia pokolizyjnej plamy substancji ropopochodnej w m. Drzewica ul. Kolejowa.
 • Zastęp OSP Sławno zadysponowano do ugaszenia pożaru traw na cmentarzu w m. Sławno.
 • Zastęp PSP zadysponowano do ugaszenia pożaru krzewów i płotu w m. Mroczków Gościnny.
 • Dwa zastępy PSP zadysponowano do ugaszenia pożaru traw w pobliżu niezamieszkałych budynków w Opocznie ul. Polna.
 • Zastęp PSP zadysponowano do usunięcia plamy substancji ropopochodnej z jezdni w Opocznie ul. Westerplatte.
 • Dwa zastępy PSP zadysponowano do ugaszenia pożaru sam. osobowego w Opocznie ul. Piotrkowska. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów piany w natarciu na palący się samochód osobowy Ford Mondeo. Straty oszacowano na 6 tys. zł.
 • Zastęp PSP zadysponowano do otwarcia mieszkania w Opocznie ul. Zjazdowa.

 

20.07.2019 roku:

 • Dwa zastępy JRG zadysponowano do uprzątnięcia jezdni po kolizji drogowej trzech samochodów na DW 726 w Opocznie skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z Św. Łukasza.
 • Dwa zastępy JRG oraz OSP Opoczno zadysponowano do wypadku z udziałem 3 samochodów na DW 726 w miejscowości Bukowiec Opoczyński. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, przekazaniu ich przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego, sorpcji substancji ropopochodnej i uprzątnięciu pozostałości po wypadku drogowym. Uszkodzeniu uległy trzy samochody biorące udział w zdarzeniu.
 • Zastęp PSP oraz OSP Kamień zadysponowano do usunięcia plamy substancji ropopochodnej z jezdni w Kunicach na DW 713.
 • Zastęp JRG oraz zastępy OSP Drzewica i Radzice zadysponowano do pożaru rżyska na polu w miejscowości Radzice Małe.
 • Zastęp OSP Prymusowa Wola oraz Zachorzów zadysponowano do pomocy PRM w zabezpieczeniu lądowania i startu śmigłowca LPR ratownik 16
 • Dwa zastępy OSP Zarzęcin oraz zastęp OSP Błogie zadysponowano do pożaru poszycia w lesie (5 arów)
 • Zastęp JRG orasz zastęp OSP Kamień zadysponowano do uprzątnięcia plamy oleju z jezdni na DW 713 w miejscowości Kunice.

 

21.07.2019 roku:

 • Dwa zastępy PSP zostały zadysponowane do usunięcia konaru drzewa blokującego drogę dojazdową do stacji kolejowej Opoczno Południe.

 

Informacje Straży Pożarnej za okres od 08.07.2019 roku do 14.07.2019 roku

 

W okresie od 08 lipca 2019 roku  do 14 lipca 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

09.07.2019 roku:

 • Jeden zastęp PSP oraz zastęp OSP Prymusowa Wola zadysponowano do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch sam. osobowych na drodze krajowej nr 12 w m. Prymusowa Wola. W wyniku zdarzenia trzy osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitala. Działania zastępów polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp osobom poszkodowanym oraz uprzątnięcia z jezdni pozostałości po zdarzeniu.
 • Zastęp OSP Sławno został zadysponowany do usunięcia gniazda szerszeni z budynku gospodarczego w miejscowości Sepno-Radonia, gm. Sławno.

 

10.07.2019 roku:

 • Jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Paradyż zastały zadysponowane do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu ciężarowego w Paradyżu na ul. Piotrkowskiej. Działania zastępów to zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zdarzeniu (zdjęcia).
 • Dwa zastępy PSP oraz trzy OSP zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w m. Domaszno.  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz ugaszeniu pożaru. Spaleniu uległo około 2 m2 stropu drewnianego oraz około 10 m2 pokrycia dachu.

 

11.07.2019 roku:

 • Jeden zasęp PSP zadysponowano do usunięcia powalonego przez wiatr drzewa uniemożliwiającego wyjazd z posesji w m. Miedzna Murowana.
 • Jeden zastęp PSP oraz zastęp OSP Żarnów zadysponowano do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w m. Żarnów ul. Konecka.

 

12.07.2019 roku:

 • Trzy zastępy PSP zostały zadysponowane do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Bończy-Załęskiego w Opocznie. Na miejscu okazało się, że budynek nie jest zamieszkały i nie ma osób poszkodowanych. Działania zastępów polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu do wnętrza budynku oraz jednego prądu wody w natarciu z zewnątrz, przeszukaniu pomieszczeń pod kątem potencjalnych osób poszkodowanych, przewietrzeniu budynku oraz rozbiórce nadpalonych elementów konstrukcji stropu (zdjęcia).
 • Dwa zastępy PSP zostały zadysponowane do legwana, zaginionego tydzień wcześniej mieszkańcowi Opoczna, który odnalazł się na jednej z posesji w miejscowości Różanna. Działania zastępów polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, ściągnięciu legwana z drzewa przy pomocy drabiny nasadkowej oraz przekazaniu właścicielowi (zdjęcie).
 • Jeden zasęp PSP oraz zastęp OSP Radzice Duże zostały zadysponowane do pożaru stacji transformatorowej w miejscowości Radzice Duże.
 • Zastęp OSP Skórkowice został zadysponowany do pożaru śmietnika znajdującego się przy cmentarzu w miejscowości Skórkowice.
 • Jeden zastęp JRG został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych ze ściany budynku mieszkalnego w miejscowości Trzebina.
 • Zastęp OSP Drzewica został zadysponowany do usunięcia gniazda os znajdującego się pod dachem budynku gospodarczego w miejscowości Radzice Małe.
 • Jeden zastęp PSP został zadysponowany do usunięcia gniazda os z balkonu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika w Opocznie.

 

14.07.2019 roku:

 • Dwa zastępy PSP oraz zastęp OSP Opoczno zadysponowano do pożaru komórek lokatorskich w Opocznie, ul. Janasa. Działania zastępów polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, wycięciu otworu w dachu komórki objętej pożarem, podaniu jednego prądu wody w natarciu do wnętrza palącej się komórki oraz jednego prądu wody w obronie na budynek mieszkalny.
 • zastęp OSP Zarzęcin zadysponowano do usunięcia węża z terenu posesji działki letniskowej w Zarzęcinie. Metrowego gada zaskrońca schwytano i wypuszczono do lasu.
 • Zastęp OSP Paradyż zadysponowano do usunięcia plamy oleju z jezdni DK 74 w miejscowości Paradyż na ul. Koneckiej.
 • Zastęp OSP Gapinin wyjechał do pożaru śmieci w kontenerze stalowym (KP7) w miejscowości Wólka Kuligowska.
 • Zastęp JRG zadysponowano na ul. Partyzantów skrzyżowanie z ul Westerplatte w Opocznie w celu usunięcia plamy oleju z jezdni drogi gminnej.

 

 

Informacje Straży Pożarnej za okres od 02.07.2019 roku do 07.07.2019 roku

 

W okresie od 2 lipca 2019 roku  do 7 lipca 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

02.07.2019 roku:

 • Dwa  zastępy PSP i dwa zastępy OSP zastały zadysponowane do wypadku trzech pojazdów w miejscowości Solec, gm. Paradyż.  Działania zastępów polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp osobie poszkodowanej, zabezpieczeniu lądowiska LPR oraz sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych.
 • Jeden zastęp PSP i jeden OSP został zadysponowany do usunięcia gniazda os z  budynku gospodarczego w miejscowości Błogie Szlacheckie.

 

04.07.2019 roku:

 

 • Jeden zastęp PSP oraz dwa OSP zadysponowano do pożaru samochodu osobowego w m. Zachorzów. Działania zastępów polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu piany ciężkiej w natarciu i ugaszenie samochodu. Spaleniu uległa komora silnika samochodu osobowego.
 • W Opocznie na ul. Limanowskiego jeden zastęp PSP usuwał plamę substancji ropopochodnej z jezdni o powierzchni około 5 m2.
 • Jeden zastęp OSP Błogie został zadysponowany do usunięcia gniazda szerszeni z budynku gospodarczego w miejscowości Owczary, gm. Mniszków.

 

05.07.2019 roku:

 • Jeden zastęp PSP został zadysponowany do uprzątnięcia płynów eksploatacyjnych po kolizji auta osobowego z ciężarowym w miejscowości Januszewice, gm. Opoczno.
 • Jeden zastęp PSP został zadysponowany do usunięcia gniazda os w miejscowości Dęborzeczka, gm. Poświętne.

 

07.07.2019 roku:

 • Dwa  zastępy PSP  zostały zadysponowane do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego w Opocznie na ul. Inowłodzkiej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu oraz uprzątnięciu jezdni.

 

 

Informacje Straży Pożarnej za okres od 24.06.2019 roku do 01.07.2019 roku

 

W okresie od 24 czerwca 2019 roku  do 1 lipca 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

24.06.2019 roku:

 • Zastęp OSP zadysponowano do usunięcia owadów z  budynku mieszkalnego w miejscowości Zarzęcin.
 • Dwa zastępy OSP zostały zadysponowane do pożaru ok. 80 a traw w m. Gapinin.
 • Zastęp OSP Kamień zadysponowano do usunięcia gniazda os z ziemi w m. Unewel.

 

25.06.2019 roku:

 • Zastęp OSP Drzewica zadysponowano do usunięcia roju pszczół z budynku mieszkalnego w m. Domaszno.
 • Zastęp OSP Petrykozy zadysponowano do usunięcia gniazd szerszeni z budynku mieszkalnego w m. Skronina oraz z kombajnu zbożowego w m. Zakrzów.
 • Zastęp PSP zadysponowano do pożaru gałęzi oraz słomy w m. Ostrów.
 • Zastęp OSP Paradyż zadysponowano do usunięcia gniazda owadów w m. Feliksów.
 • Zastęp OSP Żarnów zadysponowano do usunięcia gniazda owadów w m. Soczówki.

 

27.06.2019 roku:

 • Dwa zastępy PSP oraz dwa OSP zadysponowano do dogaszenia pogorzeliska po pożarze lasu w miejscowości Parczówek.
 • Jeden zastęp OSP Drzewica zadysponowano do usunięcia złamanych konarów drzewa blokujących jeden pas drogi wojewódzkiej  728 w miejscowości Brzustowiec.
 • Dwa zastępy PSP oraz jeden OSP Drzewica zadysponowano do ugaszenia palących się sadzy w kominie w miejscowości Brzustowiec.
 • Jeden zastęp PSP został zadysponowany do pożaru traw na ul. Przemysłowej w Opocznie.

 

29.06.2019 roku:

 • Jeden zastęp PSP i dwa zastępy OSP zastały zadysponowane do wypadku dwóch aut osobowych w miejscowości Studzianna, gm. Poświętne.  W zdarzeniu została poszkodowana jedna osoba. Uszkodzeniu uległy auta osobowe Seat Leon oraz Audi oraz betonowy płot pobliskiej posesji.
 • W Opocznie na ul. Piotrkowskiej dwa zastępy OSP usuwały plamę substancji ropopochodnej na odcinku około 200 m.
 • W Białaczowie jeden zastęp PSP i dwa zastępy OSP gasiły pożar lasu. Spaleniu uległo ok. 70 a poszycia leśnego.
 • W Ogonowicach, gm. Opoczno jeden zastęp PSP i dwa zastępy OSP gasiły ok. 40 a suchych traw na łące.
 • Jeden zastęp OSP i jeden zastęp PSP zostały zadysponowane do próby samobójczej w miejscowości Dęba, gm. Poświętne.
 • Jeden zastęp OSP został zadysponowany do usunięcia gniazda szerszeni z budynku gospodarczego w miejscowości Krzczonów, gm. Drzewica.
 • Dwa zastępy OSP zostały zadysponowane do pożaru traw w pobliżu zabudowań w miejscowości Gapinin, gm. Poświętne.

 

30.06.2019 roku:

 • Zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP Drzewica, Krzczonów, Poświętne zadysponowano do pożaru traw oraz krzewów przy nasypie kolejowym szlaku kolejowego CMK, w bliskości zagrożony pożarem był las. 
 • Zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP zadysponowano do pożaru lasu w m. Sobawiny, wokół lasu zagrożone były uprawy rolne (zboża na pniu).
 • Zastęp PSP zadysponowano do zdarzenia drogowego w Opocznie ul. Piotrkowska (zderzenie dwóch sam. osobowych, plama oleju na jezdni), jedna osoba poszkodowana została zabrana przez ZRM do szpitala.

 

01.07.2019 roku:

 • Dwa zastępy OSP zostały zadysponowane do pożaru traw w pobliżu miejscowości Wólka Kuligowska, gm. Poświętne.
 • Jeden zastęp OSP Radzice Duże zadysponowano do pożaru traw w miejscowości Radzice Małe.