Informacje Straży Pożarnej za okres od 17.11 do 25.11.2018 roku

 

W dniu 17 listopada

- jeden zastęp OSP Sławno zadysponowano pomocy w zniesieniu osoby poszkodowanej do karetki ZRM w miejscowości Sławno.

- cztery zastępy PSP oraz jeden OSP Opoczno zadysponowano do pomocy policji w poszukiwaniu osoby (próba samobójcza) wzdłuż linii CMK na terenie gminy Opoczno.

- jeden zastęp PSP zadysponowano do pomocy policji w otwarciu drzwi mieszkania w Opocznie.

- jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Błogie zadysponowano do usunięcia plamy substancji ropopochodnej po kolizji drogowej w miejscowości Radonia.

- jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Drzewica zadysponowano do wypompowania wody z piwnicy budynku wielorodzinnego wskutek pęknięcia rury instalacji wodnej w miejscowości Drzewica.

W dniu 18 listopada

- Trzy zastępy PSP oraz jeden OSP Opoczno zadysponowano na ul. Wapienną w Opocznie – pożar w pomieszczeniu kotłowni. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzaniu pomieszczeń oraz wykonaniu pomiarów miernikiem wielogazowym.

W dniu 19 listopada

- Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Paradyz zadysponowano do kolizji drogowej w miejscowości Paradyż z udziałem jednego samochodu ciężarowego który wypadł z jezdni do rowu. Działania zastępów to zabezpieczenie miejsca oraz sorpcja plamy substancji ropopochodnej.

- dwa zastępy PSP zadysponowano do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Opocznie na ulicy Działkowej zgłoszenie od przejeżdżającego patrolu Straży Miejskiej.

- Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Prymusowa Wola zadysponowano do uprzątnięcia jezdni po kolizji drogowej.

- Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Drzewica zadysponowano do pomocy policji w otwarciu drzwi w budynku mieszkalnym w Drzewicy na ul Cmentarną.

W dniu 20 listopada

- Dwa zastępy PSP oraz jeden zastęp OSP Opoczno zadysponowano do pożaru w garażu w kompleksie garaży w Opocznie ul. Kopernika.

W dniu 21 Listopada

- jeden zastęp OSP Paradyż zadysponowano do pożaru śmieci na cmentarzu parafialnym w miejscowości Paradyż.

- jeden zastęp PSP oraz dwa OSP zadysponowano do wypadku – sam. osobowego oraz sam. ciężarowego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz udzieleniu kpp osobie poszkodowanej która została zabrana przez ZRM do szpitala.

-jeden zastęp PSP zadysponowano na ulice M.C. Słodowskiej w Opocznie w budynku wielorodzinnym na klatce schodowej wyczuwalny zapach gazu. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonanie pomiarów stężenia gazu oraz przewietrzeniu pomieszczeń.

W dniu 22 Listopada

- Dwa zastępy PSP oraz jeden zastęp OSP Kamień zadysponowano do pożaru sadzy w kominie w
m. Trojanów.

W dniu 23 Listopada

- Jeden zastęp OSP W KSRG zadysponowano do pożaru śmieci na cmentarzu parafialnym w miejscowości Żarnów.

W dniu 24 Listopada

- Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP w KSRG zadysponowano do dziecka, które włożyło rękę do elektrycznej maszynki w miejscowości Krasik, gm. Paradyż.

- dwa zastępy PSP oraz jeden OSP w KSRG zadysponowano do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Mniszkowie.