Informacje Straży Pożarnej za okres od 12.11 do 19.11.2018 roku

 

W okresie od 12 listopada do 19  listopada 2018r. jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

W dniu. 12.11.18

 • Dwa zastępy  PSP zadysponowano na ul. Piotrkowską w Opocznie – wyczuwalny zapach gazu w mieszkaniu budynku wielorodzinnego.  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz zakręceniu zaworu instalacji gazowej. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie energetyczne.
 • Jeden zastęp PSP zadysponowano do pomocy policji w otwarciu drzwi mieszkania w Opocznie ul. Skłodowskiej.

W dniu. 13.11.18

 • Zastęp OSP Mniszków zadysponowano do zerwanej linii energetycznej w miejscowości Bukowiec nad Pilicą po dojeździe zastano zerwaną linię telekomunikacyjną przyłącze do budynku mieszkalnego.

W dniu. 14.11.18

 • Jeden zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP  zostały zadysponowano do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu dostawczego  w m. Małoszyce. Działania zastępów polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, wykonaniu dostępu przy użyciu sprzętu hydraulicznego do osoby poszkodowanej ( kierowcy VW) , następnie przetransportowanie do karetki oraz sorpcji plamy subst. ropopochodnej. Kierowca samochodu VW został zabrany przez służbę medyczną do szpitala.
 • Jeden zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP Paradyż i Wójcin zostały zadysponowane do kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów w m. Krasik. Działania zastępów polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp  osobom poszkodowanym.
 • Dwa zastępy PSP oraz jeden zastęp OSP Żarnów zadysponowano do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w m. Soczówki.

 

W dniu. 15.11.18

 • Jeden zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP Paradyż oraz Białaczów zadysponowano do kolizji sam.  osobowego z sam. ciężarowym .  w miejsc. Paradyż

W dniu. 16.11.18

 • Dwa zastępy PSP oraz  dwa zastępy OSP Sławno i Prymusowa Wola zadysponowano do wypadku sam. osobowego z sam. ciężarowym w m. Kozenin.

 

W dniu 17.11.18

 • Jeden zastęp OSP Sławno zadysponowano pomocy w zniesieniu osoby poszkodowanej do karetki ZRM w miejscowości Sławno.
 • Cztery zastępy PSP oraz jeden OSP Opoczno zadysponowano do pomocy Policji w poszukiwaniu osoby (próba samobójcza) wzdłuż linii CMK na terenie gminy Opoczno.
 • Jeden zastęp PSP zadysponowano do pomocy Policji  w otwarciu drzwi mieszkania w Opocznie.
 • Jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Błogie zadysponowano do usunięcia  plamy substancji  ropopochodnej po kolizji drogowej w miejscowości Radonia.
 • Jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Drzewica zadysponowano do wypompowania wody z piwnicy budynku wielorodzinnego na skutek pęknięcia rury instalacji wodnej w miejscowości Drzewica.

 

W dniu 18.11.2018

 • Trzy zastępy  PSP oraz jeden OSP Opoczno zadysponowano na ul. Wapienną w Opocznie – pożar w pomieszczeniu kotłowni.  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzaniu pomieszczeń oraz wykonaniu pomiarów miernikiem wielogazowym. 

W dn. 19.11.2018

 •  Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Paradyż  zadysponowano do kolizji drogowej w miejscowości Paradyż  z udziałem jednego samochodu ciężarowego  który wypadł z jezdni do rowu. Działania zastępów to zabezpieczenie miejsca oraz sorpcja plamy substancji ropopochodnej.