Informacje Straży Pożarnej za okres od 05.11 do 14.11.2018 roku

 

W okresie od 5 października  do 14  października 2018r. jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. Komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach:

 

W dn. 05.11.18

 • Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Sławno zadysponowano do pożaru samochodu osobowego w m. Wygnanów.
 • Jeden zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP Żarnów zadysponowano do pożaru sam. osobowego w
  m.  Żarnów.
 • Jeden zastęp OSP Błogie zadysponowano do pożaru śmieci przy cmentarzu w m. Błogie Rządowe.
 • Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Kraszków zadysponowano do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w m. Mroczków Gościnny.

W dn. 06.11.18

 • Jeden zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP Mniszków  i  Błogie zadysponowano do kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów ciężarowych w miejscowości Jawor. Działania zastępów to zabezpieczenie miejsca oraz sorpcja  plamy substancji ropopochodnej.

W dniu. 08.11.18

 • Jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Wójcin zadysponowano do usunięcia nadłamanych konarów drzewa zwisających nad drogą w miejscowości Mariampol gm. Paradyż.
 • Jeden zastęp PSP zadysponowano do zabezpieczenia drogi do czasu przyjazdu zarządcy w miejscowości Bukowiec Op. , która została zanieczyszczona substancją organiczną (zmielone jabłka).

 

W dniu. 09.11.18

 • Zastęp JRG zadysponowano do pomocy ZRM w zniesieniu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do karetki pogotowia  w Opocznie na ul. Norwida.
 • Jeden zastęp PSP oraz jeden zastęp OSP Skórkowice zadysponowano do usunięcia gniazda os z budynku Szkoły w miejscowości Klew gm. Żarnów.

 

W dniu. 10.11.18

 • Jeden zastęp OSP Petrykozy oraz jeden zastęp OSP Parczówek zadysponowano do pożaru stosu gałęzi w miejscowości Kuraszków.
 • Dwa zastępy PSP oraz dwa zastępy OSP Paradyż zostały zadysponowane do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego oraz motocykla  w m. Paradyż. Działania zastępów polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp dwóm osobom poszkodowanym oraz sorpcji plamy subst. ropopochodnej.
 • Jeden zastęp PSP oraz jeden OSP Mniszków zadysponowano do zdarzenia drogowego z udziałem jednego sam. osobowego w miejsc.  Świeciechów.  Działania strażaków  polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
 • Siedem zastępów PSP oraz cztery OSP brały udział w poszukiwania dwóch wędkarzy na zalewie sulejowskim.  Działania strażaków  polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeszukaniu linii brzegowej  oraz przeszukaniu powierzchni zalewu z łodzi.

W dniu. 11.11.18

 • Jeden zastęp PSP zadysponowano do wypompowania wody z pomieszczeń kotłowni w Opocznie na ul. Piotrkowskiej.
 • Dwa zastępy PSP oraz jeden zastęp OSP Paradyż zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w m.  Alfonsów. Po dojeździe zastano pożar sadzy w kominie.

W dniu. 12.11.18

 • Dwa zastępy  PSP zadysponowano na ul. Piotrkowską w Opocznie – wyczuwalny zapach gazu w mieszkaniu budynku wielorodzinnego.  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz zakręceniu zaworu instalacji gazowej. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie energetyczne.
 • Jeden zastęp PSP zadysponowano do pomocy policji w otwarciu drzwi mieszkania w Opocznie ul. Skłodowskiej.

W dniu. 13.11.18

 • Zastęp OSP Mniszków zadysponowano do zerwanej linii energetycznej w miejscowości Bukowiec nad Pilicą po dojeździe zastano zerwaną linię telekomunikacyjną przyłącze do budynku mieszkalnego.

W dniu. 14.11.18

 • Jeden zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP  zostały zadysponowano do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu dostawczego  w m. Małoszyce. Działania zastępów polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, wykonaniu dostępu przy użyciu sprzętu hydraulicznego do osoby poszkodowanej ( kierowcy VW) , następnie przetransportowanie do karetki oraz sorpcji plamy subst. ropopochodnej. Kierowca samochodu VW został zabrany przez służbę medyczną do szpitala.
 • Jeden zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP Paradyż i Wójcin zostały zadysponowane do kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów w m. Krasik. Działania zastępów polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp  osobom poszkodowanym.
 • Dwa zastępy PSP oraz jeden zastęp OSP Żarnów zadysponowano do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w m. Soczówki.