2018.10.26 - Porozumienie koalicyjne w Opocznie

 

      W dniu  26.10.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia koalicyjnego przez Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Opocznie z KW Prawo i Sprawiedliwość w imieniu którego występował Poseł na Sejm RP Robert Telus, KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa w imieniu którego występował Józef Róg oraz KWW Opocznianie w imieniu którego występował Rafał Kądziela. Koalicjanci deklarują wspólne działanie na rzecz mieszkańców Powiatu i Gminy Opoczno.


Kierują się przekonaniem, że tylko współpraca ponad podziałami daje gwarancję realizacji harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Powiatu Opoczyńskiego oraz Miasta i Gminy Opoczno poprzez konstruktywną i zgodna współpracę.